Reviews van deze auteur

Het een en ander werkt niet

GEEN TOEGANG Omdat u niet kon worden geïdentificeerd door ons systeem, wordt u niet doorgestuurd naar uw panel platform. Zorg ervoor dat uw computer cookies accepteert en dat u het onderzoek (éénmalig) start via de juiste link. Anders wordt u niet correct geïdentificeerd door ons systeem. Vriendelijke groet, Panel Inzicht NO ACCESS Since you could not be identified by our system, you will not be redirected to your panel platform. Please make sure your computer accepts cookies and that you enter the survey through the correct link. Otherwise you will not be correctly identified by our system. Kind regards, Panel Inzicht

Zwakke punten
Je klikt op een qassa mail, doe mee aan een onderzoek en dan krijg je no access, no identification panel inzicht